I am President Evil

 
 
نویسنده : President Evil - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز ٢۸ خرداد ۱۳۸٤
 

شما، آقای رئیس جمهور!

میلیون از تضارب هزار با خود به دست می آید. پس میلیون ها کشیش، میلیون ها صفحه ی کاغذ، میلیون ها میکروفن، میلیون ها دوربین و میلیون ها گیگابایت فضای وب می باید وجود داشته باشد تا میلیون ها میلیون وجدان (اگر) بیدار اقرار و اعتراف کنند.

                       "Shame on You Mr. Bush!"

 

این جا ایران است. این را خوب به خاطر داشته باشید...