I am President Evil

 
 
نویسنده : President Evil - ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ٢٠ دی ۱۳۸۸
 

“The Birth of Tragedy”

مادر تو را سوگند می خورم که نخواهم و نخواهم توانست پدری کنم. آیا این قدرت و بینه الهی بود که تو را پسری نهاد یا باید به دنبال پاسخ این پرسش به درون کوچه های تنگ و تاریک زندگی ات قدم بزنم و دریابم آنچه تا کنون خواستار پوشیده بودنش بودی. مدتی است اندیشه می کنم الاه که به قدرت خویش تو را بی مرد آبستنی داد چرا نطفه را مردانه گزینش کرد؟ چرا نه زنانه؟ آیا این گونه الاهیانه تر نبود و مردمان آن زمان و این زمان انگشت گزان به نظاره ی دخترت نمی ایستادند؟ نه! الاه تصمیم داشت تا جای پدر، پسر را بنشاند ولی مردمان این جایگزینی را مردود نمودند و سه گانه ای خانواده-گی را بنیان دادند. آنان خود گزیدند: ما پدر، الاهه و پسر می خواهیم... الاه رنگ باخت و خسبید و الاهه متولد شد!

توضیح غیر ضروری: تنها عنوان مطلب از اثر فردریش نیچه به سال ١٨٧٢ انتخاب شده است و نه خود نوشته! اصولآ هر قسمتی از این وبلاگ که میان گیومه های نقل و قول قرار داشته باشد به رسم امانت از جایی اخذ شده و در پانویس معرفی می شود. در غیر اینصورت، آنچه در این سماط یافت می شود از حقیر است! (برای نمونه بنگرید به ١١ مرداد ١٣٨٨)